THÔNG TIN DỰ ÁN MR. DŨNG’S VILLA

Địa điểm:          Đảo V.I.P Hòa Xuân, Đà Nẵng

Chủ đầu tư:      Ông Lâm Chí Dũng

Diện tích:          380m2

 

 

Kiến trúc sự:         Lê Trọng Nhân

Phong cách:         Kiến trúc đương đại  

Năm hoàn thành: 09/2018