THÔNG TIN DỰ ÁN : CONCEPT NHÀ HÀNG HẢI SẢN 4U

Địa điểm: Đường Hoàng Sa – Đà Nẵng

Chủ đầu tư: 4u Restaurant

Diện tích: 430 m2

Phong cách: Kiến trúc đương đại

Kiến trúc sư: Trịnh Đình Tuấn