THÔNG TIN DỰ ÁN HIẾU’S VILLA

Địa điểm:     Đảo V.I.P Hòa Xuân, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Anh Lê Chí Hiếu

Diện tích:     320 m2

 

 

Kiến Trúc sư:       Trịnh Đình Tuấn

Phong cách :        Kiến trúc hiện đại

Năm hoàn thành: 09/2018